REKLAMA

Odwołano Wasz lot? Znaj swoje prawa! Odzyskaj pieniądze i nie daj się oszukać

Foto: SynthEx, Shutterstock
Linia lotnicza anulowała Wasz lot? Nie jesteście skazani tylko na siebie – przewoźnik musi wywiązać się ze swoich obowiązków. Sprawdź, co należy zrobić! 

Wydarzenia ostatnich dni pokazują, że warto znać swoje prawa. Masowe anulacje lotów przez Ryanair (informowaliśmy was o tym na bieżąco) spowodowały chaos. Pasażerowie, którym odwołano lot – oraz wszyscy, którzy posiadają bilety na przyszłe połączenia irlandzkiego przewoźnika – nie do końca wiedzą, co mają zrobić. Otrzymujemy od naszych czytelników prośby o pomoc i wyjaśnienie części zagadnień.

Jak otrzymać refundację kosztów podróży? Czy przewoźnik powinien zapewnić zwrot wydatków, które musieliście ponieść na jedzenie, noclegi i inne przejazdy? Kto jest odpowiedzialny za zaistniałą sytuację? Co powinniście zrobić… i jaką drogę postępowania wybrać?

Przedstawiamy poradnik o prawach pasażera, dotyczący sytuacji, w której linia lotnicza odwoła wam lot. Pamiętajcie, że nie jesteście skazani tylko na dobrą wolę przewoźnika – przysługują wam konkretne prawa, regulowane przez rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego. Co ważne, regulacje obejmują pasażerów lotów wewnątrz Unii Europejskiej lub zaczynających się (albo kończących) w jednym z państw Unii Europejskiej – i są takie same dla wszystkich przewoźników.

Zatem, w świetle obowiązujących przepisów, nie jest istotne czy wasz problem dotyczy tradycyjnej linii lotniczej, przewoźnika niskokosztowego czy czarterów – zasady są identyczne i dotyczą wszystkich pasażerów, niezależnie od ich klasy podróży lub ceny biletu.

Fot. Ekaterina Pokrovsky, shutterstock

Przykra sytuacja: wasz lot został odwołany. Co robić? Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (261/2004), w przypadku anulowania lotu, przewoźnik jest zobowiązany zapewnić wszystkich pasażerom:

 • zwrot pełnego kosztu biletu w terminie 7 dni (w przypadku, gdy pasażer decyduje się odstąpić od umowy);

lub

 • zmianę planu podróży, czyli alternatywny lot w najwcześniejszym możliwym terminie albo lot w  innym terminie dogodnym dla pasażera (w miarę dostępności wolnych miejsc) na tej samej trasie, w takich samych lub podobnych warunkach  przewozu (w tym również za pośrednictwem innej linii lotniczej lub innym środkiem transportu);

Co z odszkodowaniem? To bardzo ważny – z punktu widzenia pasażerów – element działań, o którym warto pamiętać. Wszystkim pasażerom przysługuje odszkodowanie:

 • 250 EUR w przypadku lotów do 1500 km;
 • 400 EUR w przypadku lotów na dystansie 1500-3500 km;
 • 600 EUR w przypadku, gdy lot miał się odbyć na dystansie większym niż 3500 km;

Jak wygląda procedura i forma wypłaty odszkodowania? Zazwyczaj otrzymamy po prostu pieniądze (przelew). Istnieje możliwość innej formy wypłaty odszkodowania  – przykładem może być voucher na przyszłe połączenia w ramach siatki przewoźnika – ale pasażer musi wyrazić zgodę na piśmie na taką propozycję ze strony linii lotniczej

Kiedy otrzymamy pieniądze? Cóż, to… skomplikowane. W myśl rozporządzeń, przewoźnik powinien wypłacić nam odszkodowanie niezwłocznie. Ale praktyka pokazuje, iż nie zawsze jest to takie proste. Linie lotnicze próbują czasami zniechęcić pasażerów do dochodzenia swoich praw, wysyłając informację o odmowie przysługującego odszkodowania. Co robić w takim przypadku? Czeka nas postępowanie reklamacyjne.

Gdzie złożyć reklamację? Do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Skargi pasażerów – w przypadku wyczerpania procedury reklamacyjnej u przewoźnika lotniczego – rozpatruje Komisja Ochrony Prawa Pasażerów, działająca przy ULC.

Kiedy należy złożyć taką reklamację? Od daty zdarzenia musi minąć 30 dni.

Co w przypadku, gdy ULC odrzuci naszą reklamację? Nie pozostaje nam nic innego, jak wszczęcie procedury sądowo-administracyjnej w zakresie decyzji. Niezależnie od niej, możemy podjąć postępowanie cywilne.

Czy istnieją wyjątki, które mogą wpłynąć na odmowę wypłaty odszkodowania przez przewoźnika? Tak. Nie we wszystkich przypadkach należy się wam rekompensata.

 • nie otrzymacie odszkodowania w sytuacji, gdy zostaliście poinformowani o odwołaniu lotu najpóźniej 14 dni przed planowanym czasem odlotu;
 • nie otrzymacie odszkodowania, jeżeli zostaliście poinformowani o odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie zaproponowano wam zmianę planu podróży – umożliwiającą wam wylot nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym i przylot do miejsca docelowego nie później niż 4 godziny po planowanym;
 • rekompensata nie przysługuje również w przypadku, gdy zostaliście poinformowani o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie zaproponowano wam zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie wcześniej niż 1 godzinę przed planowanym i przylot do miejsca docelowego nie później niż 2 godziny po planowanym;
 • nie otrzymacie odszkodowania, jeżeli odwołanie lotu jest konsekwencją wystąpienia siły wyższej, czyli wyjątkowych okoliczności niezależnych od przewoźnika, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków;

Zatrzymajmy się przy tym ostatnim punkcie, ponieważ najczęściej wzbudza on najwięcej kontrowersji i pytań. O jakich „wyjątkowych okolicznościach” mowa? Generalnie chodzi o warunki meteorologiczne, uniemożliwiające dany lot. Ale do wyjątkowych okoliczności zaliczane są także takie zdarzenia jak destabilizacja polityczna, zagrożenie bezpieczeństwa, strajki (mające wpływ na działalność przewoźnika) lub nieoczekiwane wady samolotu, mogące wpłynąć na bezpieczeństwo lotu.

Co z odszkodowaniem w przypadku awarii samolotu? To dosyć problematyczna kwestia. Usterka techniczna nie jest siłą wyższą… jednakże nadzwyczajne mogą być okoliczności, które ją wywołały. Wada samolotu co do zasady nie zwalnia z wypłaty odszkodowania pasażerom, chyba że usterka została wywołana przez nadzwyczajny czynnik.  Jaki? Klasycznym przykładem jest awaria silnika, która nastąpiła przez zderzenie z ptakiem. Ale uwaga: w powyższym przykładzie, jeżeli wiadomo, że na danym lotnisku zagrożenie kolizją z ptakiem jest wzmożone – czynnik ten nie jest już nadzwyczajną okolicznością, bowiem przewoźnik może (i powinien) ją przewidzieć, operując w konkretnym porcie lotniczym. Awaria podzespołu samolotu również nie jest czynnikiem nadzwyczajnym.

Musimy wspomnieć jeszcze o jednym przypadku, w którym otrzymacie tylko część odszkodowania. Przewoźnik może zmniejszyć odszkodowanie o 50 proc., jeżeli zaoferuje wam lot alternatywny, którego czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu (pierwotnie zarezerwowanego) o:

 • 2 godziny – w przypadku lotów o długości do 1500 km;
 • 3 godziny – w przypadku lotów na dystansie 1500-3500 km;
 • 4 godziny – jeżeli lot miał się odbyć na dystansie większym niż 3500 km;

Fot. PT-lens, shutterstock

Czy możemy liczyć na dodatkowe świadczenia i pomoc ze strony linii lotniczej? Tak. Przewoźnik jest zobowiązany zapewnić podróżnym bezpłatną opiekę w trakcie oczekiwania na lotnisku na alternatywne połączenie. Co wchodzi w skład takiej opieki?

 • napoje i jedzenie (jego ilość powinna być dostosowana do czasu oczekiwania na lot);
 • zakwaterowanie w hotelu (oraz transport między miejscem zakwaterowania a lotniskiem). Tu ważna uwaga: przewoźnik musi zapewnić zakwaterowanie i transport, jeżeli spodziewany czas alternatywnego nowego lotu nastąpi minimum jedną noc po pierwotnej dacie startu. Pisząc prościej: gdy między datą wylotu zapowiedzianego a oczekiwanego występuje konieczność noclegu;
 • możliwość wysłania dwóch maili, odbycia dwóch rozmów telefonicznych, wysłanie dwóch faksów;

Nasi czytelnicy często pytają o specyficzną sytuację, związaną z odwołaniem tylko części podróży. Doprecyzujmy zatem:

 • jeżeli bilet w dwie strony, na przykład na trasie Warszawa-Lizbona-Warszawa (RT, round-trip) został kupiony na jednej rezerwacji, a linia lotnicza odwołała tylko lot „tam” (Warszawa-Lizbona) – zwrot kosztów tylko za odwołany odcinek (odlot) jest niezgodny z prawem. W takim przypadku powinniśmy otrzymać również zwrot kosztów biletu powrotnego;
 • jeżeli poszczególne odcinki zostały zarezerwowane osobno (trzymając się przykładu: Warszawa-Lizbona oraz Lizbona-Warszawa) lub gdy odwołano tylko lot powrotny, otrzymamy zwrot tylko za odwołany lot;

Zwrot uzasadnionych kosztów

Wszystkie opisane wyżej świadczenia powinny być zaproponowane przez linię lotniczą lub jej przedstawicieli. No właśnie: powinny. Niestety, nie zawsze tak jest. Do rzadkości nie należą sytuacje, w których przewoźnicy (tutaj nie ma reguły, dotyczy to zarówno linii regularnych jak i niskokosztowych) próbują uchylać się od obowiązku opieki nad pasażerami. Czy mamy w takim przypadku podejmować działania? Zdecydowanie tak.

Korzystajmy z obowiązujących przepisów i rozporządzeń – i domagajmy się refundacji wydatków, które zmuszeni byliśmy ponieść podczas oczekiwania na opóźniony lot lub alternatywne połączenie. Musimy przy tym pamiętać, aby mieć dowody na poniesione koszty: paragony, faktury. Starajmy się również nie usuwać śladów po kontakcie z linią lotniczą (na przykład korespondencji mailowej), ponieważ to również jest dowód i potwierdzenie podjętych działań.

No dobrze, ale co możemy nazwać  „uzasadnionym kosztem”? Na pewno należą do nich:

 • prawo do zwrotu poniesionych wydatków na zastępczy sposób podróży „na porównywalnych warunkach”, w przypadku gdy przewoźnik nie przekazał nam alternatywnej propozycji odbycia podróży. To może być pociąg, autokar, samolot innej linii lotniczej;
 • prawo do refundacji kosztów, które ponieśliśmy na nocleg i jedzenie (od daty odwołanego lotu do czasu nowego lotu, przy założeniu, że przyjęliście propozycję lotu  „w najbliższym możliwym terminie”);

Gdzie się zgłosić? Najlepiej sprawdzić to na oficjalnych stronach poszczególnych przewoźników – i skorzystać z oferowanych możliwości kontaktu z linią lotniczą. Poniżej zamieszczamy linki do odpowiednich sekcji na stronach kilku niskokosztowych przewoźników, operujących z lotnisk w Polsce.

Wizz Air => kliknij tutaj

Ryanair => kliknij tutaj

easyJet => kliknij tutaj

A co w przypadku, gdy linia lotnicza po wysłaniu żądania zwrotu poniesionych kosztów – odmówi wypłaty? Cóż, pozostaje nam skarga do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. I właśnie wtedy, podczas przygotowywania takiej skargi, mogą ponownie przydać się dowody na poniesione wydatki.

Pamiętajmy jeszcze o jednej kwestii: jeżeli nasz lot został odwołany z powodu „zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności” – nie przysługuje nam prawo do odszkodowania. Jednakże wciąż mamy prawo do zwrotu całości poniesionego kosztu zakupu biletu, wraz z podatkami i opłatami transakcyjnymi. Jeżeli nie skorzystamy z takiej możliwości, przewoźnik musi nieodpłatnie zapewnić nam zmianę planu podróży na porównywalnych warunkach – i objąć nas opieką.

Fot. Eviart, shutterstock

Loty czarterowe

Przyjrzyjmy się jeszcze lotom czarterowym, które mają miejsce m.in. przy części wycieczek, których organizatorem są biura podróży. W takim przypadku odpowiedzialność spada na przewoźnika, jeżeli to on odwołał lub opóźnił lot. Czy to oznacza, że samodzielnie musimy się kontaktować z linią lotniczą? Nie.

Wszelkie formalności powinien załatwić pośrednik, który jako agent wystawił bilet i dokonał transakcji. Przypomnijmy, co pisaliśmy na naszych łamach o tego typu przypadkach:

 • jeżeli decyzję o odwołaniu rejsu podjął operator czarterujący samolot (np. z powodu sprzedania niewystarczającej liczby biletów), wówczas to on przejmuje odpowiedzialność;
 • uczestnikom podróży zorganizowanej przez biuro podróży przysługuje prawo do zwrotu całkowitego kosztu podróży (łącznie z kosztem noclegów) oraz pomoc i opieka w miejscu tymczasowego zakwaterowania;
 • za realizację pakietu turystycznego (w tym transportu samolotem) i egzekwowanie naszych praw odpowiada organizator imprezy turystycznej. Jeśli np. w danej sytuacji awaryjnej nie otrzymamy opieki lub zwrotu pieniędzy, możemy złożyć pisemną reklamację do biura podróży, występując o zadośćuczynienie;
 • organizator ma 30 dni na rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi. Po niedotrzymaniu tego terminu przez biuro podróży, pojawia się domniemanie prawne, że organizator uznał roszczenie klienta i reklamacja jest zasadna;

Fot. B.Calkins, shutterstock

Skarga do ULC?

Nie zrażajmy się, gdy przewoźnik nie odpowiada lub udziela odpowiedzi, która nas nie satysfakcjonuje. Jeżeli uważamy, że linia lotnicza naruszyła nasze prawa – i wyczerpaliśmy już możliwości kontaktu z przewoźnikiem – złóżmy skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To właśnie ten organ jest prawnie odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów dotyczących praw pasażera.

Praktyka pokazuje, że reklamacja, która była odrzucona przez linię lotniczą, często jest pozytywnie rozpatrzona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Sugerujemy, aby kontakt z ULC oraz wszelkie wnioski wypełniać samodzielnie, nie jest to bardzo skomplikowana dokumentacja.

Oczywiście, możemy zdać się na pośrednika (na rynku działa kilkanaście firm, które w naszym imieniu mogą przejąć prowadzenia całej sprawy), ale należy pamiętać, że będzie to wiązać się z utratą części ewentualnego odszkodowania – wspomniane firmy najczęściej jako wynagrodzenie zabierają od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent uzyskanej kwoty.

Gdzie znaleźć wniosek skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego? Można go pobrać bezpośrednio ze strony ULC, klikając => tutaj

Pod powyższym linkiem są zawarte również szczegółowe informacje, dotyczące niezbędnych formalności. Odnośnie kontaktu i kierowanej korespondencji do ULC,  aktualne dane kontaktowe są następujące:

Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel.: +48 (22) 520 72 00, e-mail: kancelaria@ulc.gov.pl

Współpraca i podziękowania: Dorota Olender, autorka uniwersalnego poradnika o prawach pasażera, który został opublikowany na łamach Fly4free.pl

REKLAMA
Komentarze

na konto Fly4free.pl, aby dodać komentarz.
Avatar użytkownika
Brawo.Bardzo przydatne uporządkowane informacje na czasie w obecnej sytuacji.
miriam, 19 września 2017, 20:35 | odpowiedz
Avatar użytkownika
Czy w przypadku lotu nie z/do Polski rowniez mozna zwrocic sie z reklamacja do ULC? Czy jest jakis miedzynanorowy lub unijny odpowiednik ULC?
Magorp, 19 września 2017, 21:29 | odpowiedz
Avatar użytkownika
Super przydatny artykuł. Dzięki.
Nadx, 19 września 2017, 21:33 | odpowiedz
Avatar użytkownika
Fajny tekst :) Mam jeszcze pytania: 1. co z sytuacją związaną z przewoźnikiem-bankrutem jak np. ostatnio AirBerlin - mojej koleżance AB odwołał lot do USA, więc sama kupiła sobie bilet (dużo droższy). AB jest w stanie upadłości z tego co kojarzę - czy wtedy też może ubiegać się o odszkodowanie? 2. Gdy mowa o opóźnieniach - np. opóźnienie ponad 3 godziny to jak liczy się czas opóźnienia? planowany podany na karcie pokładowej vs realny czas samego "lądowania" czy też czas wypuszczenia z samolotu lub jakiś inny :)? będę wdzięczna za odp jesli ktoś wie :)
Litania, 19 września 2017, 22:59 | odpowiedz
Avatar użytkownika
Chciałem wyjaśnić ostatecznie kwestie czy zwrot za bilet wyklucza odszkodowanie? Z artykułu jasno nie wynika a wręcz komplikuje: "zwrot pełnego kosztu biletu w terminie 7 dni (w przypadku, gdy pasażer decyduje się odstąpić od umowy);" Ja wysłalem formularz oodszkodowanie. I co dalej? Wysyłać formularz o zwrot za bilet czy czekać na odp. w sprawie odszkodowania i wysłać po tej decyzji . Wiem to pytanie przewijało się wielokrotnie ale nikt kompetentny nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.
ligwan, 19 września 2017, 23:13 | odpowiedz
Avatar użytkownika
Mam jeszcze dwa pytania. Jak wygląda sprawa odszkodowań gdy kupuję bilety z przesiadką od różnych przewoźników, u każdego z osobna i z powodu opóźnienia tracę możliwość zdążenia na kolejny lot czyli dalej nie mogę kontynuować podróży? Co z odszkodowaniem za wykupione wczasy (hotele) jeśli na nie nie dolecę? Oczywiście chodzi mi o sytuację gdy wyjazd organizuję sama nie za pośrednictwem biura podroży.
malgwas, 20 września 2017, 0:04 | odpowiedz
Avatar użytkownika
Litania Fajny tekst 🙂Mam jeszcze pytania:1. co z sytuacją związaną z przewoźnikiem-bankrutem jak np. ostatnio AirBerlin – mojej koleżance AB odwołał lot do USA, więc sama kupiła sobie bilet (dużo droższy). AB jest w stanie upadłości z tego co kojarzę – czy wtedy też może ubiegać się o odszkodowanie?2. Gdy mowa o opóźnieniach – np. opóźnienie ponad 3 godziny to jak liczy się czas opóźnienia? planowany podany na karcie pokładowej vs realny czas samego „lądowania” czy też czas wypuszczenia z samolotu lub jakiś inny :)?będę wdzięczna za odp jesli ktoś wie 🙂
ad. 2 - Planowany czas lądowania vs moment otwarcia drzwi samolotu po wylądowaniu.
zuchu1, 20 września 2017, 8:16 | odpowiedz
Avatar użytkownika
malgwas Mam jeszcze dwa pytania. Jak wygląda sprawa odszkodowań gdy kupuję bilety z przesiadką od różnych przewoźników, u każdego z osobna i z powodu opóźnienia tracę możliwość zdążenia na kolejny lot czyli dalej nie mogę kontynuować podróży? Co z odszkodowaniem za wykupione wczasy (hotele) jeśli na nie nie dolecę? Oczywiście chodzi mi o sytuację gdy wyjazd organizuję sama nie za pośrednictwem biura podroży.
Jeśli konstruujesz podróż na oddzielnych biletach to sama ponosisz odpowiedzialność jeśli utracisz połączenie. Jeśli z linią X podpisałaś umowę o przewóz na odcinku A-B to ta linia jest odpowiedzialna za dostarczenie Cię do punktu B. Fakt, że z linią Y masz inny bilet do punktu C nie jest elementem umowy przewozu z przewoźnikiem X.
jedrek88, 20 września 2017, 13:45 | odpowiedz
Avatar użytkownika
ligwan Chciałem wyjaśnić ostatecznie kwestie czy zwrot za bilet wyklucza odszkodowanie? Z artykułu jasno nie wynika a wręcz komplikuje:„zwrot pełnego kosztu biletu w terminie 7 dni (w przypadku, gdy pasażer decyduje się odstąpić od umowy);”Ja wysłalem formularz oodszkodowanie. I co dalej? Wysyłać formularz o zwrot za bilet czy czekać na odp. w sprawie odszkodowania i wysłać po tej decyzji . Wiem to pytanie przewijało się wielokrotnie ale nikt kompetentny nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.
Zwrot za niewykorzystany odcinek podróży, w przypadku odwołania lotu jest całkowicie niezależny od odszkodowania. Należy jednak pamiętać, że o zwrot prosisz tam gdzie bilet był kupiony tzn zakup biletu na rejsy LH poprzez np Expedia zwrot musi być procesowany przez Expedia, a nie bezpośrednio przez przewoźnika
jedrek88, 20 września 2017, 13:48 | odpowiedz
Avatar użytkownika
Magorp Czy w przypadku lotu nie z/do Polski rowniez mozna zwrocic sie z reklamacja do ULC? Czy jest jakis miedzynanorowy lub unijny odpowiednik ULC?
Każdy kraj członkowski UE ma odpowiednik ULC, do którego jako obywatel UE masz prawo się zwrócić. Jeśli podróż odbywała się z Austrii do Hiszpanii to do Ciebie należy wybór czy zgłosisz się do regulatora austriackiego czy hiszpańskiego.
jedrek88, 20 września 2017, 13:55 | odpowiedz
Avatar użytkownika
Witam, proszę o odpowiedź co w sytuacji gdy  lot został  opóźniony o kilkanaście godz. a po złożeniu reklamacji dostałem odpowiedź,,Żałujemy opóźnienia lotu FR2807 z Poznania do Aten w dniu 15.02.2012, co było spowodowane wcześniejszym opóźnieniem lotu w wyniku niesprzyjających warunków pogodowych (mgły), co spowodowało efekt domina w codziennym rozkładzie lotów statku powietrznego.Ponieważ opóźnienie to było nieoczekiwane, pragniemy poinformować, że w UE261 / 2004 nie należy się odszkodowanie, ponieważ zostało spowodowane z powodu nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza kontrolą Ryanair.''czy FR  ma w tym przypadku rację skoro nie dotyczyło to bezpośrednio mojego lotu??Dziękuję za pomoc.
bugimen, 20 lutego 2019, 16:44 | odpowiedz
Mamy pytanie skąd informacja o możliwości skorzystania, w przypadku odwołania lotu, z innej linii lotniczej? "zmianę planu podróży, czyli alternatywny lot w najwcześniejszym możliwym terminie albo lot w  innym terminie dogodnym dla pasażera (w miarę dostępności wolnych miejsc) na tej samej trasie, w takich samych lub podobnych warunkach  przewozu (w tym również za pośrednictwem innej linii lotniczej lub innym środkiem transportu)"
andrzejkulinski, 17 listopada 2019, 7:52 | odpowiedz
A co w przypadku kiedy mój lot RYANAIR został odwołany, a jak  wypełniam wniosek o zwrot kosztów to system wmawia mi że wpisałem niepoprawny kod rezerwacji? Piszac z konsultantem na czacie, konsultant powiedział że to dlatego ze jest mnóstwo wniosków o zwrot. ale na oficjalnych ich stronach nic o tym nie ma, a właśnie anulowali mi kolejny lot na 3.04
MicMar, 18 marca 2020, 14:54 | odpowiedz
Avatar użytkownika
Dziekuje za cenne informacje.@Pawel KUNZ : Pisze Pan, ze "jeżeli bilet w dwie strony, na przykład na trasie Warszawa-Lizbona-Warszawa (RT, round-trip) został kupiony na jednej rezerwacji, a linia lotnicza odwołała tylko lot „tam” (Warszawa-Lizbona) – zwrot kosztów tylko za odwołany odcinek (odlot) jest niezgodny z prawem. W takim przypadku powinniśmy otrzymać również zwrot kosztów biletu powrotnego;"To oczywiscie logiczne, ale chyba nie dla LOTu. Mam taka sytuacje, ze powrot ma byc po planowanym wznowieniu lotow. Czy moglby Pan podac dokladnie podstawe prawna do takiego rozwiazania. Uprzejmie dziekuje.
Agata Malik ن, 2 czerwca 2020, 8:55 | odpowiedz
Avatar użytkownika
Też jestem zainteresowany podstawą prawną w sytuacji odwołania lotu tylko "tam",a nie w obie strony. Nawet na podobnej trasie moja sytuacja ma miejsce ;) Lot do Lizbony odwołany w związku z decyzją rządu, a powrót już teoretycznie po zakazanej dacie, więc się odbędzie.
Tasman Diabeł, 3 lipca 2020, 15:03 | odpowiedz

Do których krajów pojedziemy bez problemu? Wszystkie obostrzenia w jednym miejscu! »
REKLAMA
porównaj loty, hotele, lot+hotel
Nowa oferta: . Czytaj teraz »
Akceptuję Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Czytaj więcej ›Technologię tę w ramach Fly4free.pl wykorzystują również nasi partnerzy, których listę znajdziesz tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zakończyć korzystanie z Fly4free.pl. Pozostawienie komunikatu, dalsze przeglądanie Fly4free.pl lub kliknięcie w przycisk „Akceptuję” oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies.