REKLAMA

Wygraj darmowe zaproszenie na weekend w Qubus Hotel (WYNIKI)

Dziś świetna informacja. Prestiżowa sieć Qubus Hotel zorganizowała specjalnie dla Was konkurs, w którym w łatwy sposób można zgarnąć zaproszenie na weekendowy pobyt (2 noclegi dla dwóch osób + śniadania) w wybranym przez Was terminie w jednym z obiektów Qubus Hotel w Polsce.ZOBACZ WSZYSTKIE OBIEKTY QUBUS HOTEL >>Qubus Hotel oferuje trzynaście 3- oraz 4-gwiazdkowych hoteli. W każdym obiekcie znajduje się ekskluzywna restauracja, natomiast w wybranych hotelach goście mogą skorzystać z bogatej oferty fitness (baseny, sauny, siłownie pokoje relaksacyjne).

Co zrobić, żeby wygrać? Przede wszystkim trzeba mieć konto na Facebooku i lubić profil Fly4free facebook.com/fly4free i Qubus Hotel facebook.com/QubusHotel bowiem konkurs ten dedykujemy naszym wspólnym fanom. Oczywiście, jeśli dopiero teraz zostaniecie fanami, też możecie wziąć udział w konkursie.

Samo zadanie konkursowe jest niezywkle proste: wyślijcie e-maila na adres konkurs@qubushotel.com, w którym odpowiedzcie na pytanie: dlaczego to właśnie Tobie powinniśmy wysłać zaproszenie na weekend do jednego z hoteli Qubus? (Pamiętajcie w treści listu podać swoje imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego, a w temacie pytanie konkursowe).

Na odpowiedzi czekamy do 20:00 jutro (14 XII), wtedy do obrad zasiądzie jury i po zapewne burzliwej dyskusji wyłoni zwycięzcę, o czym niezwłocznie Was poinformujemy.

AKTUALIZACJA 14 XII 2011

Nagrodę wygrała Anny Wawrzyniak, serdeczne gratulacje! Oto jak Anna argumentowała, że to jej należy się zaproszenie:

Witam ciepło, mimo chłodu
i wszechobecnego lodu.
Przesyłam uzasadnienie,
dlaczego mnie zaproszenie
do Qubusa się należy.
Proszę mi w te słowa wierzyć,
jestem najlepszą osobą,
jaką Państwo wybrać mogą.

Nie jestem gwiazdą filmową,
piosenkarką punk-rockową,
nie dźwigam ciężaru sławy,
nie dla mnie huczne zabawy,
nie piję, nie ćpam, nie palę
(bynajmniej się tym nie chwalę,
chodzi mi po prostu o to,
że nie sprawię Wam kłopotu 😉 )…

Nie lubię brudu, chaosu
oraz podnoszenia głosu,
cenię czystość oraz spokój
i spanie na lewym boku… 😉
Lubię prostotę i ciszę…

A w dodatku książkę piszę!
Szukam właśnie inspiracji,
co przychodzi, nie bez racji,
gdy się człowiek wyrwie z domu
i z obowiązków ogromu,
gdy wyjedzie gdzieś na weekend
z ukochanym notatnikiem,
może więc – wśród wątków wielu
– znalazłby się o hotelu
jeden również w moim dziele?
Ta perspektywa rozściele
się przede mną tylko w razie,
gdy umieścicie w wykazie
gości do Was zaproszonych
punkcik mały, odhaczony,
a przy nim moje nazwisko…
Bardzo bym chciała. To wszystko. 🙂

Pozdrawiam Was bez mydlenia
oczu. Więc… do zobaczenia? 😉

Pełen regulamin konkursu „Wygraj weekend w Qubus Hotel”

§ 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Qubus Hotel Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skierniewicka 18, 53-117 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014268, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, REGON 210616307, NIP 599-23-64-600, o kapitale zakładowym w wysokości 2.436.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.

§ 2. Definicje

W rozumieniu regulaminu przez:

1)Fan Page Fly4Free rozumieć należy profil serwisu Fly4Free.pl w serwisie Facebook.com, dostępny pod adresem internetowym www.facebook.com/fly4free,
2)Fan Page Qubus Hotel rozumieć należy profil sieci hoteli Qubus Hotel w serwisie Facebook.com, dostępny pod adresem internetowym www.facebook.com/qubushotel, założony i prowadzony przez Organizatora,
3)Fana Fly4Free rozumieć należy użytkownika serwisu Facebook.com, który na Fan Page Fly4Free określił się jako fan, klikając w ikonkę „Lubię to” w górnej części strony,
4)Fana Qubus Hotel rozumieć należy użytkownika serwisu Facebook.com, który na Fan Page Qubus Hotel określił się jako fan, klikając w ikonkę „Lubię to” w górnej części strony,
5)Tablicę Qubus Hotel rozumieć należy zakładkę „Tablica” bądź „Wall”, dostępną na Fan Page Qubus Hotel, zawierającą aktualności (informacje, linki, zdjęcia i in.) publikowane przez Organizatora, dostępne dla wszystkich Fanów Qubus Hotel,
6)Tablicę Fly4Free rozumieć należy zakładkę „Tablica” bądź „Wall”, dostępną na Fan Page Fly4Free, zawierającą aktualności (informacje, linki, zdjęcia i in.), dostępne dla wszystkich Fanów Fly4Free.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

1.W Konkursie, mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz będące Fanem Fly4Free oraz Fanem Qubus Hotel.
2.W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora lub jednej z następujących spółek: Qubus Hotel Sp. z o.o. (KRS 000042264), Qubus Hotel System Sp. z o.o. (KRS 000011483), Qubus Hotel – Wałbrzych Sp. z o.o. (KRS 000093730) i Qubus Hotel Gorzów Wielkopolski Sp. z o.o. (KRS 000030628). Nie mogą w nim brać także udziału osoby pozostające z Organizatorem lub którąkolwiek z ww. spółek w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, ani też członkowie rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) osób wskazanych w niniejszym ustępie.

§ 4. Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać email konkursowy, dalej zwany Emailem, na adres poczty elektronicznej konkurs@qubushotel.com, w treści Emaila wpisując odpowiedź na podane przez Organizatora pytanie oraz swoje dane (imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego), zaś w temacie Emaila wpisując podane przez Organizatora hasło konkursowe.
2.Każda edycja Konkursu rozpocznie się od publikacji na Tablicy Fly4Free pytania konkursowego oraz hasła konkursowego w wybranym przez Organizatora terminie. Informacja o pytaniu konkursowym może zostać przez Organizatora opublikowana również na Tablicy Qubus Hotel oraz w serwisie www.fly4free.pl.
3.Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwa kapituła Konkursu, zwana dalej Kapitułą, powołana przez Organizatora.
4.Odpowiedź na pytanie konkursowe można przesyłać w sposób wskazany w ust. 1 od momentu opublikowania pytania konkursowego do godziny 20.00 dnia następnego.
5.W Konkursie zwycięzcą zostaje osoba, która prześle Email z najciekawszą, najbardziej oryginalną lub najśmieszniejszą zdaniem Kapituły Konkursu odpowiedzią. Decyzja Kapituły nie podlega kontroli merytorycznej.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu uczestnika, który w istotny sposób naruszył niniejszy regulamin. Wykluczenie może nastąpić najpóźniej do chwili wyłonienia zwycięzcy.
7.Momentem zakończenia trwającej edycji Konkursu jest moment publikacji imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu na Tablicy Qubus Hotel, co nastąpi najwcześniej o godzinie 21.00 dnia następnego po dniu opublikowania pytania konkursowego.

§ 5. Nagroda

1.Nagrodą w Konkursie jest jeden voucher o wartości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), przeznaczony dla dwóch osób, który można wykorzystać na weekendowy (tj. obejmujący dwa noclegi – z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę) pobyt ze śniadaniem w jednym z hoteli sieci Qubus Hotel, zwany dalej Nagrodą. Nagrodę zrealizować można w wybranym przez zwycięzcę hotelu sieci Qubus Hotel po uprzednim dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2-4.
2.Zwycięzca poinformuje Organizatora, w którym hotelu sieci Qubus Hotel życzy sobie wykorzystać Nagrodę oraz poda adres, na który Nagroda ma zostać wysłana. Po uzyskaniu ww. informacji Organizator prześle Nagrodę na podany przez zwycięzcę adres. Nagroda zostanie wysłana w terminie siedmiu dni od momentu uzyskania przez Organizatora danych, o których mowa w zdaniu 1. Organizator ponosi koszty przesyłki Nagród.
3.Nagroda zawierać będzie wydrukowaną datę ważności vouchera. Po upływie tej daty Nagroda nie będzie mogła zostać zrealizowana. Aby zrealizować Nagrodę, należy wcześniej dokonać rezerwacji pokoju w wybranym hotelu sieci Qubus Hotel, podając także numer vouchera. Możliwość realizacji Nagrody uwarunkowana jest dostępnością pokoi hotelowych w wybranym przez zwycięzcę Konkursu terminie.
4.W każdej edycji Konkursu będzie wyłaniany tylko jeden zwycięzca i będzie przyznawana tylko jedna Nagroda.
5.Nagroda nie może zostać zamieniona na jakąkolwiek inną nagrodę rzeczową. Zwycięzcy Konkursu nie służy prawo do żądania wypłaty pieniężnej równowartości Nagrody.

§ 6. Dane osobowe

1.Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest Organizator.
2.Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania zwycięzcy Konkursu Nagrody, oraz mogą być przekazywane spółkom Qubus Hotel Sp. z o.o. (KRS 000042264), Qubus Hotel System Sp. z o.o. (KRS 000011483), Qubus Hotel – Wałbrzych Sp. z o.o. (KRS 000093730) oraz Qubus Hotel Gorzów Wielkopolski Sp. z o.o. (KRS 000030628), w celu zrealizowania Nagrody w jednym z hoteli, prowadzonych przez te spółki. Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował imiona, nazwiska i numery telefonów kontaktowych uczestników Konkursu, a w przypadku zwycięzcy także adres, na który ma zostać wysłana Nagroda. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Organizatorowi należyte przeprowadzenie Konkursu, w tym w szczególności wydanie zwycięzcy Nagrody. Dane osobowe uczestników Konkursu, którzy w danej edycji nie zostali jego zwycięzcami, nie będą publikowane, a po zakończeniu tej edycji Konkursu zostaną usunięte. Zwycięzca danej edycji Konkursu wyraża zgodę na publikację swego imienia i nazwiska na Tablicy Qubus Hotel, Tablicy Fly4Free oraz w serwisie Fly4Free.pl.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest na Fan Page Fly4Free oraz w serwisie www.fly4free.pl.
2.Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania organizowania Konkursu, przy czym nie może to nastąpić w trakcie trwania edycji Konkursu.
3.Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. i będą one wykorzystane wyłącznie w celu wskazanym w § 6 ust. 1 regulaminu, tj. realizacji Konkursu.

REKLAMA
Komentarze

na konto Fly4free.pl, aby dodać komentarz.
Fajne mają hotele, zwłaszcza wrocławski. Śniadania tak pysznego jak u nich nie jadłem w żadnym hotelu ani wcześniej ani później :]
dzln, 13 grudnia 2010, 10:46 | odpowiedz
Zobaczymy może się uda zaciekawić swoją propozycją :) Fajny konkurs :)
dzarek, 13 grudnia 2010, 11:49 | odpowiedz
Ja byłem w Kielcach, firma płaciła, ale hotel elegancki. Dostali wyróżnienie od Expedii.
Ping, 13 grudnia 2010, 13:21 | odpowiedz
niestety, email mi wraca z tego adresu
astralia, 13 grudnia 2010, 18:12 | odpowiedz
astralia - przez chwilę na stronie był zły adres e-mail (z końcówką .pl). Prawidłowy to konkurs@qubushotel.com. Wyślij proszę raz jeszcze. Przepraszam w imieniu redakcji za utrudnienie.
Kamil Lodziński, 13 grudnia 2010, 18:23 | odpowiedz
Kamil, ale ja mk mam swój profil na facebooku, ale wysłałam z prv emaila t wystarczy?
LIS, 13 grudnia 2010, 21:34 | odpowiedz
Tak :).
Kamil Lodziński, 13 grudnia 2010, 22:32 | odpowiedz
He he, świetny ten wierszyk Anny :D
Oleńka, 15 grudnia 2010, 12:41 | odpowiedz

Do których krajów pojedziemy bez problemu? Wszystkie obostrzenia w jednym miejscu! »
REKLAMA
porównaj loty, hotele, lot+hotel
Nowa oferta: . Czytaj teraz »
Akceptuję Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Czytaj więcej ›Technologię tę w ramach Fly4free.pl wykorzystują również nasi partnerzy, których listę znajdziesz tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zakończyć korzystanie z Fly4free.pl. Pozostawienie komunikatu, dalsze przeglądanie Fly4free.pl lub kliknięcie w przycisk „Akceptuję” oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies.