Akceptuję i chcę ukryć komunikat Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.Wikipost
Prawa pasażera - lot odwołany lub opóźniony: lot-odwolany-lub-opozniony,15,2646
Odszkodowanie za opóźniony lot Ryanair: odszkodowanie-za-opozniony-lot-ryanair,15,68109


 [ 1721 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 87  Następna
Autor Wiadomość
#1361 PostWysłany: 27 Kwi 2019 12:43 

Rejestracja: 29 Cze 2015
Posty: 4947
platynowy
@ansbach1
Cytuj:
chcesz odsetki od dnia następnego do dnia wylotu

Nie dostrzegam podstaw do takiego sposobu naliczania odsetek.
_________________
Quam parva sapientia regitur mundus!
Góra
 Relacje PM off  
 
#1362 PostWysłany: 27 Kwi 2019 13:07 

Rejestracja: 26 Paź 2012
Posty: 1366
Loty: 129
Kilometry: 292 570
złoty
Fakt, że nie dostrzegasz podstaw nie jest dla mnie przesądzający.

W ocenie sądu uzasadnione okazało się zgłoszone w ramach pozwu żądanie odsetek. Powodowie domagali się zasądzenia na swoją rzecz odsetek za opóźnienie od daty 8 sierpnia 2016 r., tj. dnia następującego po dacie ostatecznej realizacji opóźnionego lotu. W tym zakresie należy wskazać, że odszkodowanie wynikające z przepisów Rozporządzenia 261/2004 przysługuje pasażerom opóźnionego lotu w określonej wysokości z mocy prawa w sytuacji zaistnienia opóźnienia bądź odwołania lotu. W związku z powyższym roszczenie dotyczące odszkodowania jest wymagalne już następnego dnia po dacie zaistnienia zdarzenia uprawniającego do wypłaty odszkodowania i w związku z tym żądanie powodów w tym zakresie należało określić jako zasadne.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie sygn. akt I C 2035/17
_________________
Image
Góra
 Relacje PM off  
 
#1363 PostWysłany: 27 Kwi 2019 14:05 

Rejestracja: 29 Cze 2015
Posty: 4947
platynowy
Z upływem czasu sam dojdziesz do wniosku, że bezkrytyczne przywoływanie wyroków SR nie jest rozsądnym działaniem.
W mojej ocenie stanowisko sądu jest nieprawidłowe i nie utrzymałoby się w wyższej instancji.
_________________
Quam parva sapientia regitur mundus!
Góra
 Relacje PM off
lukas63 lubi ten post.
 
 
#1364 PostWysłany: 27 Kwi 2019 14:36 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 20 Cze 2013
Posty: 2064
srebrny
Gdyby jeszcze z urzędu mieli obowiązek wypłaty tych odszkodowań to tak, ale boots moim zdaniem ma rację.
Góra
 Relacje PM off  
 
#1365 PostWysłany: 27 Kwi 2019 15:48 

Rejestracja: 26 Paź 2012
Posty: 1366
Loty: 129
Kilometry: 292 570
złoty
Kiedy roszczenie o odszkodowanie za odwołany lot staje się wymagalne? Termin wymagalności to dzień następujący po dniu planowanego lotu, dlatego czas na wystąpienie z powództwem upływa przeważnie tego dnia tylko rok później. Zatem jeżeli roszczenie staje się wymagalne następnego dnia i od tej daty liczony jest termin przedawnienia to odsetki przysługują od daty wymagalności, a więc dnia następującego po dniu zdarzenia. Jeśli wskazuje termin płatności lub termin płatności wynika z umowy to odsetki nie nalicza się od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Roszczenie o odsetki nie staje się wymagalne po wezwaniu do zapłaty.

Jeśli nie zgadzasz się z wyrokiem przedstaw analizę prawną przepisów potwierdzającą słuszność swojego poglądu.

Najczęściej występującym sformułowaniem na tym forum było składaj skargę do ULC. Teraz jest nim wydaje mi się. Oczywiście w wielu sprawach wiele zależy od oceny danego sądu, ale niech za waszym wydaje się idą jakieś argumenty i niekoniecznie chodzi mi o ten wątek. Wertuje orzeczenia TSUE, dostępne wyroki sądów powszechnych i administracyjnych wyrok po wyroku zapoznaje się ze stanem faktycznym, uzasadnieniem prawnym, czytam dostępne artykuły i glosy do wyroków piszę post i w odpowiedzi czytam "wydaje mi się, że jest inaczej" Litości!
_________________
Image
Góra
 Relacje PM off  
 
#1366 PostWysłany: 27 Kwi 2019 16:07 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 20 Cze 2013
Posty: 2064
srebrny
http://orzeczenia.mst.warszawa.so.gov.p ... -08-06_001

Cytuj:
Podstawę prawną rozstrzygnięcia o odsetkach stanowi art. 481 § 1 k.c., zgodnie z którym, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Termin spełnienia świadczenia głównego określany jest zgodnie z art. 455 k.c. Dłużnik opóźnia się z wykonaniem zobowiązania, gdy nie spełnia świadczenia w terminie oznaczonym lub wynikającym z właściwości zobowiązania, a w przypadku gdy termin nie zostanie w taki sposób oznaczony, jeśli nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Świadczenie główne staje się więc wymagalne z chwilą upływu terminu lub niezwłocznie po wezwaniu ze strony wierzyciela.

Nie ulega wątpliwości, że roszczenia powodów formułowane wobec przewoźnika lotniczego miały charakter ryczałtowego odszkodowania. Owszem, mogło być ono dochodzone dwutorowo, wedle zasady przemienności drogi sądowej, co jednakowoż tego odszkodowawczego charakteru nie zmienia.

Warto w tym miejscu podkreślić, że odsetek, jako instytucji prawa cywilnego, można dochodzić wyłącznie w drodze procesu cywilnego, albowiem Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – jako organ administracji – nie jest kompetentny do ustalania i przyznawania roszczeń akcesoryjnych (odsetek cywilnoprawnych). Odszkodowanie jest co do zasady świadczeniem w swej istocie bezterminowym, wymagającym do powstania stanu wymagalności wezwania do zapłaty. Co więcej dochodzone przez powódkę ryczałtowe odszkodowanie ma charakter zobowiązania ab initio pieniężnego, którego źródłem jest przepis prawa (Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów). Żaden natomiast przepis prawa nie pozbawia powodów uprawnienia do żądania odsetek od dochodzonego przez nich świadczenia. To, że prawodawca europejski milczy w tej kwestii nie oznacza, że wyłącza w tym przypadku wobec przewoźnika lotniczego skutki zwłoki, które nota bene znane wszystkim porządkom prawnym państw członkowskich UE.

Uzasadniając uchwałę w sprawie III CZP 113/13 z 07 lutego 2014 roku Sąd Najwyższy nie zanegował prawa pasażerów opóźnionego lotu do żądania na drodze sądowej także odsetek od dochodzonego odszkodowania. Gdyby taka właśnie była wola prawodawcy wymagałaby wyraźnego wyartykułowania w treści Rozporządzenia. Byłby to w istocie precedensowy wyjątek, tymczasem wyjątków nie można interpretować rozszerzająco, ani tym bardziej domniemywać. Co więcej, taka interpretacja byłaby niezgodna z motywami Rozporządzenia i pozostawałaby w sprzeczności z jego założeniami, wyartykułowanymi w preambule. Rozporządzenie zostało wydane w celu ochrony praw pasażerów, o czym świadczy chociażby ryczałtowość odszkodowania, zwalniająca z obowiązku dowodzenia wysokości szkody. Byłoby sprzeczne z ratio legis rzeczonego Rozporządzenia pozbawienie pasażerów prawa żądania odsetek od świadczenia spełnionego w warunkach zwłoki, gdyż de facto pozwalałoby to przewoźnikowi nieograniczone w czasie uchylanie się od obowiązku świadczenia bez żadnych negatywnych konsekwencji. Taka interpretacja, preferowana przez pozwanego, pozbawiałaby Rozporządzenie (WE) 621/2004 jego gwarancyjnego dla pasażerów, a dyscyplinującego dla przewoźników charakteru. Nawet z faktu, że w niektórych aktach prawa wspólnotowego wprost mówi się o roszczeniu odsetkowym, w innych zaś nie ma o nim wzmianki nie oznacza, że pewne kategorie podmiotów pozbawione są uprawnienia do rekompensowania skutków zwłoki w formie zapłaty odsetek. Taka interpretacja nie uwzględnia różnych technik redagowania wspólnotowych aktów prawnych, a przede wszystkim bagatelizuje fakt, że wszelkie ograniczenia praw podmiotowych muszą mieć swoją podstawę prawną. Nie ma żadnego racjonalnego i przekonującego uzasadnienia dla nierównego traktowania przewoźników kolejowych i przewoźników lotniczych oraz pasażerów tychże przewoźników.

Stronę powodową obciążał obowiązek wykazania roszczenia odsetkowego co do zasady, tę Sąd podziela, lecz także co do wysokości, czyli wymagalności roszczenia dochodzonego pozwem w konkretnej dacie. W niniejszej sprawie zapadalność roszczeń musiałoby nastąpić najpóźniej w dniu 24 października 2014 roku skoro każdy z powodów żąda odsetek od dnia 25 października 2014 roku. Strona pozwana kwestionowała żądanie odsetkowe w całości, co aktualizowało obowiązek dowodowy powodów. Temu obowiązkowi, zdaniem Sądu, powodowie sprostali. Pełnomocnik powodów wykazał, że wysłał pozwanemu pismo z 17 października 2014 roku - reklamację z wezwaniem do zapłaty (w tym samym dniu nadane w urzędzie pocztowym), w którym, termin spełnienia świadczenia oznaczył na dzień 24 października 2014 roku. Pismo to nie zostało zwrócone nadawcy, co rodzi domniemanie doręczenia go adresatowi. Wobec powyższego brak spełnienia świadczenia w powyższym terminie sprawił, że 25 października 2014 roku pozwany popadł w opóźnienie w spełnieniu świadczenia względem każdego z powodów.
Góra
 Relacje PM off
boots lubi ten post.
 
 
#1367 PostWysłany: 27 Kwi 2019 16:34 

Rejestracja: 26 Paź 2012
Posty: 1366
Loty: 129
Kilometry: 292 570
złoty
Tylko, że to jest wyrok z 2015 r. wydany przed III CZP 111/16, który wypowiedział się co do okresu przedawnienia i jego wymagalności. Odszkodowanie nie jest świadczeniem bezterminowym, bo jest na to rok. Oczywiście bez powyższej uchwały miałbyś rację, ale jednak mówimy o aktualnym stanie prawnym...Jednocześnie sędziowie pracujący w wydziale ustalają jednolite orzecznictwo i jeśli są rozbieżności to odbywa się spotkanie i temat jest przecinany. Wskazany przeze mnie wyrok jest późniejszy i aktualniejszy.
_________________
Image
Góra
 Relacje PM off  
 
#1368 PostWysłany: 27 Kwi 2019 17:52 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 20 Cze 2013
Posty: 2064
srebrny
Cytuj:
Odszkodowanie nie jest świadczeniem bezterminowym, bo jest na to rok


Mylisz podstawowe pojęcia - bezterminowość świadczenia to nie znaczy, że nie istnieje termin przedawnienia tylko, że stan wymagalności nie powstaje zgodnie z umową stron lub ze względu na charakter zobowiązania.
Góra
 Relacje PM off  
 
#1369 PostWysłany: 27 Kwi 2019 18:17 

Rejestracja: 26 Paź 2012
Posty: 1366
Loty: 129
Kilometry: 292 570
złoty
Roszczenie staje się wymagalne następnego dnia po planowanym locie. Od tego dnia należy liczyć odsetki, bowiem odsetki należy liczyć od dnia wymagalności. Przewoźnik ma bowiem świadomość z jakim dniem nastąpiło opóźnienie/odwołanie lotu, od następnego dnia pozostaje w opóźnieniu. Wymagalność roszczenia nie powstaje z chwilą wezwania do zapłaty. Oczywiście nie wypłaca odszkodowania bez wniosku pasażera, ale jeśli ten zażąda odsetek od dnia następującego po dacie lotu to brak jest podstaw, aby przyjąć, żeby odsetki były naliczane dopiero od daty wskazanej w w wezwaniu. Wezwanie do zapłaty oraz wskazanie terminu płatności konieczne jest, gdy podmiot nie ma wiedzy kiedy roszczenie stało się wymagalne. Nie ma to miejsca, w tym przypadku.

Obecnie w pozwie należy wskazać termin kiedy roszczenie stało się wymagalne. Co w przypadku, gdy pasażer nie wezwał przewoźnika do zapłaty? Roszczenie nie jest wymagalne do czasu doręczenia odpisu pozwu?

Zacytowany przez Ciebie wyrok zdezaktualizował się.
_________________
Image
Góra
 Relacje PM off  
 
#1370 PostWysłany: 27 Kwi 2019 18:45 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 20 Cze 2013
Posty: 2064
srebrny
Cytuj:
Co w przypadku, gdy pasażer nie wezwał przewoźnika do zapłaty? Roszczenie nie jest wymagalne do czasu doręczenia odpisu pozwu?


Sąd odrzuci pozew - prawo lotnicze:

Cytuj:
Art. 205c. [Postępowanie reklamacyjne; przedawnienie roszczeń]
1. Dochodzenie roszczeń majątkowych wynikających z przepisów:
1) rozporządzenia nr 261/2004/WE,
2) rozporządzenia nr 2111/2005/WE

– przysługuje pasażerowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
Góra
 Relacje PM off
boots lubi ten post.
 
 
#1371 PostWysłany: 27 Kwi 2019 19:10 

Rejestracja: 26 Paź 2012
Posty: 1366
Loty: 129
Kilometry: 292 570
złoty
Sąd odrzuci pozew:
1) jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna;
2) jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona;
3) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
4) (uchylony).
§ 2. Z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej powoda i niedziałania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem, uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu.
§ 3. Odrzucenie pozwu może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Odrzuci, bo droga sądowa jest niedopuszczalna?
_________________
Image
Góra
 Relacje PM off  
 
#1372 PostWysłany: 27 Kwi 2019 22:20 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 20 Cze 2013
Posty: 2064
srebrny
Chyba prowadziłoby to jednak do oddalenia - za Manowską:

Cytuj:
Ogólnie rzecz ujmując, niedopuszczalność drogi sądowej może mieć charakter trwały, gdy dana sprawa nie jest sprawą cywilną, lub czasowy (co do trwałego wyłączenia drogi sądowej zob. uwagi do art. 1 oraz 464). Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej zachodzi wówczas, gdy istnieje przepis szczególny uzależniający wniesienie pozwu do sądu powszechnego od podjęcia pewnych czynności bądź wyczerpania określonego trybu o charakterze reklamacyjnym, mediacyjnym bądź administracyjnym (zob. np. postanowienie SN z dnia 30 marca 2011 r., III CZP 3/11, Biul. SN 2011, nr 9, s. 9, w którym stwierdzono, że w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste droga sądowa nie jest niedopuszczalna dla żądania odnoszącego się do współużytkowników, którzy nie zgłosili wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona, i wcześniej nie brali udziału w postępowaniu przed samorządowym kolegium odwoławczym). W tym zakresie wyrażany jest jednak częściej inny pogląd, a mianowicie, że podjęcie tych czynności bądź wyczerpanie określonego trybu stanowią przesłankę merytoryczną żądania, której brak prowadzi do oddalenia powództwa. Przyjęcie którejkolwiek z tych koncepcji nie ma, rzecz jasna, większego praktycznego znaczenia, gdyż w obu przypadkach zmiana okoliczności sprawy spowodowana podjęciem wymaganych czynności bądź wyczerpaniem szczególnego trybu otwiera powodowi ponownie drogę do merytorycznego rozpoznania sprawy. Najczęściej dotyczy to: postępowania reklamacyjnego na tle art. 94 pr. poczt., art. 75 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 915), art. 107 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), postępowania ugodowego przewidzianego w art. 151 ust. 1 p.g.g., postępowania ugodowego i administracyjnego przewidzianych w art. 34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 36 tej ustawy), art. 80 u.g.n. i art. 76 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 746), postępowania administracyjnego na tle art. 131 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), art. 186 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469). We wszystkich tych przypadkach ustawodawca stanowczo uzależnił możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym od podjęcia określonych czynności, co wskazuje jednak na czasową niedopuszczalność drogi sądowej, nie zaś na przesłankę materialną, której brak skutkuje przedwczesnością powództwa. W trzech natomiast ostatnich przypadkach skierowanie roszczeń na drogę postępowania sądowego jest uzależnione nawet od wydania określonej decyzji administracyjnej.
Góra
 Relacje PM off  
 
#1373 PostWysłany: 28 Kwi 2019 00:35 

Rejestracja: 26 Paź 2012
Posty: 1366
Loty: 129
Kilometry: 292 570
złoty
A kiedy roszczenie staje się wymagalne?
_________________
Image
Góra
 Relacje PM off  
 
#1374 PostWysłany: 28 Kwi 2019 08:50 

Rejestracja: 20 Lut 2012
Posty: 3645
złoty
ok chyba sie zakonczyla moja saga i wymiana uprzejmosci z wizzairem

polecam bardzo
https://www.aviationadr.org.uk/ to odpowiednik polskiego ULC

wygladalo to tak:
05.08.2018 - odwolanie lotu LTN-POZ (usterka techniczna)

08.2018 - reklamacja do wizzaira- odrzucona
09.2018 - powtorna reklamacja do wizzaira - znowu odrzucona

11.2018 - reklamacja do https://www.aviationadr.org.uk/

wymiana uprzejmosci mailowo, prosba o dokumenty, itd... w koncu w luty 2019 prosba o numer konta
i w 04.2019 250 Euro mialem na na koncie.

polecam. https://www.aviationadr.org.uk/
Góra
 Relacje PM off
2 ludzi lubi ten post.
Arekkk uważa post za pomocny.
 
 
#1375 PostWysłany: 28 Kwi 2019 11:14 

Rejestracja: 20 Lut 2012
Posty: 3645
złoty
Aha jeszcze tak w ramach ciekawostki dodam ze nawet się na ten lot nie odprawiłem i stwierdziłem ze nie lecę, dostałem również zwrot 120 % wartości biletu na konto wizzair a bilet kupowałem z punkty wizzair-a.
Góra
 Relacje PM off
2 ludzi lubi ten post.
 
 
#1376 PostWysłany: 28 Kwi 2019 12:20 

Rejestracja: 02 Mar 2012
Posty: 5440
HON fly4free
To się nazywa "więcej szczęścia niż..." ;) ,że akurat odwołują ten,na który masz bilet a nie chcesz lecieć :P
Góra
 Relacje PM off
michcioj lubi ten post.
 
 
#1377 PostWysłany: 28 Kwi 2019 14:24 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 06 Sty 2013
Posty: 645
złoty
michcioj napisał(a):
https://www.aviationadr.org.uk/ to odpowiednik polskiego ULC

Odpowiednikiem polskiego ULC w UK jest CAA (http://www.caa.co.uk).
AviationADR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów i linie lotnicze dobrowolnie do niego przystępują zobowiązując się honorować wydane decyzję.
Ale równie dobrze dobrowolnie mogą z niego wystąpić, tak jak to zrobił RyanAir po fali strajków w zeszłym roku, pokazując środkowy palec wszystkim składającym tam skargi o zwrot kosztów alternatywnych połączeń, innych wydatków i odszkodowań.
_________________
Image


Ostatnio edytowany przez Hose, 28 Kwi 2019 14:51, edytowano w sumie 1 raz
Góra
 Relacje PM off
Arekkk uważa post za pomocny.
 
 
#1378 PostWysłany: 28 Kwi 2019 14:36 

Rejestracja: 28 Kwi 2019
Posty: 4
miriam napisał(a):
To się nazywa "więcej szczęścia niż..." ;) ,że akurat odwołują ten,na który masz bilet a nie chcesz lecieć :P


Cóż, mi może nie "odwołali" ale wizzair usunął połączenie Sofia-Kutaisi a miałem bilety dla dwóch osób w dwie strony i zmieniłem zdanie, nie wiem czy to się liczy za cztery ;-) Zwrot na konto wizzaira 120%.
Góra
 Relacje PM off  
 
#1379 PostWysłany: 29 Kwi 2019 07:10 

Rejestracja: 20 Lut 2012
Posty: 3645
złoty
Hose napisał(a):
michcioj napisał(a):
https://www.aviationadr.org.uk/ to odpowiednik polskiego ULC

Odpowiednikiem polskiego ULC w UK jest CAA (http://www.caa.co.uk).
AviationADR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów i linie lotnicze dobrowolnie do niego przystępują zobowiązując się honorować wydane decyzję.
Ale równie dobrze dobrowolnie mogą z niego wystąpić, tak jak to zrobił RyanAir po fali strajków w zeszłym roku, pokazując środkowy palec wszystkim składającym tam skargi o zwrot kosztów alternatywnych połączeń, innych wydatków i odszkodowań.

dzieki za informacje, nie wiedzialem o tym.
no coz, jesli chodzi o ryanaira to tylko pokazuje podejscie do klientow michasia biznesu michaela o.
Góra
 Relacje PM off  
 
#1380 PostWysłany: 16 Maj 2019 15:01 

Rejestracja: 20 Maj 2016
Posty: 18
Z nieco innej beczki. W sierpniu ubiegłego roku lot WAW-LIS opóźniony 3:20 (w bonusie zgubiony główny bagaż - 32 kg, wszystkie ciuchy żony i córki, blisko było wrócenia z tego powodu następnego dnia do Polski ale to odrębna historia, nauka z niej wynikająca - zbierajcie paragony).
Reklamacja w Wizz, odrzucona, w okolicach października wysłałem papiery do ULC, sprawą zajęli się na początku kwietnia, właśnie dostałem maila od Wizz z propozycją ugody (nazywają to "gestem handlowym") w której Wizz proponuje wpłatę 400E/os.Czyli teoretycznie tyle ile się należy.

Natomiast.....Standardowo wypłata odszkodowań jest zwolniona z podatków (i tak byłoby z wypłatą na podstawie decyzji ULC bowiem wynika to bezpośrednio z przepisów) ale jest kilka wyłączeń. Zgodnie z art. 21 1. 3) g) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe (a z tego typu sytuacją mamy do czynienia) są wyłączone ze zwolnienia od podatku dochodowego. Należy to zatem doliczyć do dochodu i opodatkować. De facto zatem, jeśli ktoś zarabia i przekroczył kwotę wolną, kwota netto jest niższa.

Zastanawiał się ktoś nad tym kiedyś...?

EDIT: Pogrzebałem i znalazłem sporo wątków na ten temat....Dosyć wyczerpująco opisane.
EDIT2: Link do indywidualnej interpretacji w sprawie odszkodowania: https://interpretacje-podatkowe.org/ods ... 92-15-2-jk I kluczowe zdanie: "Wskazana w rzeczonej decyzji kwota odszkodowania nie wynika z ugody pozasądowej z przewoźnikiem, lecz z przepisów." Zatem nie podlega odszkodowaniu. domniemuję zatem, że gdyby była wynikiem ugody - tak jak w moim przypadku - odszkodowaniu by podlegała.
Góra
 Relacje PM off  
 
 [ 1721 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 87  Następna

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: CommonCrawl [Bot] oraz 4 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

  
phpBB® Forum Software © phpBB Group