Akceptuję i chcę ukryć komunikat Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. [ 4 posty(ów) ] 
Autor Wiadomość
#1 PostWysłany: 16 Mar 2016 15:42 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 06 Lut 2014
Posty: 339
Loty: 113
Kilometry: 203 751
Jest taki temat, a nawet cały dział poświęcony prawom pasażera lotniczego. Wiadomo jednak, że na samolot jakoś trzeba dojechać :) Biorąc pod uwagę jak niska jest świadomość pasażerów w Polsce, myślę że warto zebrać do kupy co może pasażer w najpopularniejszych przypadkach, aby chociaż forumowicze coś wiedzieli.

WSTĘP

Najpierw warto wspomnieć do jakich aktów prawnych w ogóle należy się odnosić. Idąc więc zatem zgodnie z hierarchią aktów prawnych zaczynamy od Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów) oraz zmieniającego go Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.

W prawie polskim natomiast aktem prawnym regulującym zawieranie umowy przewozu jest ustawa Kodeks cywilny. Warunki przewozu reguluje natomiast ustawa Prawo przewozowe. Pozostałe akty prawne dotyczące przewozu to różnego rodzaju rozporządzenia regulujące np. wygląd tabliczki przystankowej itp.

OPÓŹNIENIA

Z rozporządzenia 181/2011:

Cytuj:
1.W przypadku gdy przewoźnik z uzasadnionych względów spodziewa się, że usługa regularna będzie odwołana lub odjazd z terminalu będzie opóźniony o ponad 120 minut lub w przypadku nadkompletu, pasażerowi niezwłocznie daje się wybór pomiędzy:
a)kontynuacją podróży lub zmianą trasy do miejsca docelowego, bez dodatkowych kosztów i na warunkach porównywalnych do warunków przewidzianych w umowie transportowej, w najwcześniejszym możliwym terminie;
b)zwrotem ceny biletu oraz, w stosownych przypadkach, nieodpłatną powrotną usługą autobusem lub autokarem do punktu rozpoczęcia podróży, określonego w umowie transportowej, w najwcześniejszym możliwym terminie.

2. Jeżeli przewoźnik nie zaproponuje pasażerowi wyboru, o którym mowa w ust. 1, pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości 50 % ceny biletu, oprócz zwrotu, o którym mowa w ust. 1 lit. b). Przewoźnik wypłaca tę kwotę w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o odszkodowanie.

3. W przypadku awarii autobusu lub autokaru podczas podróży przewoźnik zapewnia możliwość kontynuowania podróży innym pojazdem z miejsca wystąpienia awarii lub transport z miejsca wystąpienia awarii do odpowiedniego miejsca oczekiwania lub terminalu, z którego możliwe będzie kontynuowanie podróży.

4. W przypadku gdy usługa regularna zostaje odwołana lub odjazd jest opóźniony o ponad 120 minut, pasażerowie mają prawo do kontynuacji podróży lub zmiany trasy, lub uzyskania od przewoźnika zwrotu ceny biletu, o którym mowa w ust. 1.

5. Płatność zwrotu kosztów przewidzianego w ust. 1 lit. b) i ust. 4 jest dokonywana w ciągu 14 dni od złożenia oferty lub otrzymania wniosku. Płatność pokrywa pełny koszt biletu według ceny zakupu, za niewykonaną(-e) część (części) podróży oraz za już wykonaną(-e) część (części) podróży, jeżeli podróż nie służy już w żaden sposób realizacji jakiegokolwiek celu związanego z pierwotnym planem podróży pasażera. W przypadku biletów kuponowych lub biletów sezonowych płatność ta równa jest proporcjonalnej części pełnego kosztu tych biletów. Zwrot kosztów ma formę pieniężną, chyba że pasażer akceptuje inną formę zwrotu kosztów.


Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe odszkodowania jakie nam przysługuja:

Cytuj:
W przypadku podróży o planowanym czasie dłuższym niż trzy godziny przewoźnik w razie odwołania lub opóźnienia odjazdu z terminalu powyżej 90 minut oferuje pasażerom nieodpłatnie:

a)przekąski, posiłki lub napoje odpowiednio do czasu oczekiwania lub opóźnienia, pod warunkiem że są one dostępne w autobusie lub w terminalu lub mogą zostać w rozsądnym zakresie dostarczone;

b)pokój hotelowy lub inne zakwaterowanie, jak również pomoc w zorganizowaniu transportu między terminalem a miejscem zakwaterowania, w przypadku gdy konieczny jest pobyt przez jedną lub więcej nocy. W odniesieniu do każdego pasażera przewoźnik może ograniczyć całkowity koszt zakwaterowania, z wyłączeniem przewozu w obu kierunkach między terminalem a miejscem zakwaterowania, do kwoty 80 EUR za noc, przez maksymalnie dwie noce.
Stosując niniejszy artykuł, przewoźnik zwraca szczególną uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz wszelkich osób im towarzyszących.


Wydaje się, że w zasadzie jest to nic. Bo co mi po 50% jak nie dojadę na spotkanie? Do tego powiedzmy sobie szczerze - zwrot "pod warunkiem, że są one dostępne" powoduje, że nie mamy co liczyć nawet na małe Prince Polo :P Tu dochodzimy jednak do kolejnego kluczowego artykułu:

Cytuj:
Żaden z przepisów niniejszego rozdziału nie uniemożliwia pasażerom dochodzenia przed sądami krajowymi odszkodowania zgodnie z przepisami krajowymi z tytułu szkód wynikających z odwołania lub opóźnienia usług regularnych.


Przechodzimy do KC (Art. 778) regulujacego umowę którą zawieramy z przewoźnikiem:
Cytuj:
Art. 778. Roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany – od dnia, kiedy miał być wykonany.


Mamy zatem rok na zgłoszenie roszczeń. Tylko jakich - tu sięgamy do prawa przewozowego, gdzie najważniejszy jest artykuł 62:
Cytuj:
Art. 62. 1. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego.
2.7) Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego,jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.


Tak, ostatnie zdanie na podstawie wyroku TK z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt K 37/07 (Dz. U. Nr 219, poz. 1408) już nie obowiązuje. Oznacza to, że przewoźnik nie może wypierać się, że były korki, że pada śnieg, że kierowca zaspał. Odpowiada on za każde opóźnienie. Zatem jeżeli poniesiemy jakieś koszty możemy żądać zwrotu (praktyczny przypadek później).

Należy jednak pamiętać o najważniejszej zasadzie przy planowaniu podróży - zdrowym rozsądku. Żaden sąd nie uzna naszych roszczeń jeżeli zaplanujemy 5 minut na przesiadkę, albo wybierzemy przyjazd 5 minut przed ważnym spotkaniem.

BAGAŻ

Tutaj jedynym przepisem jest Art. 777 KC:
Cytuj:
Art. 777. § 1. Za bagaż, który podróżny przewozi ze sobą, przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.


Jest to zatem dość otwarty temat i nie do wyegzekwowania. De facto jakichkolwiek roszczeń możemy dochodzić w przypadkach typu zalanie bagażu. Przewoźnicy mogą natomiast dowolnie precyzować co chcą, a czego nie chcą przewozić i w zasadzie mogą się prawie całkowicie zrzec odpowiedzialności i odpowiednich przepisów musimy szukać w regulaminie przewozu. Jeżeli przewoźnik zaznaczy w nim, że rzeczy wartościowe takie jak komputer, tablet itp. należy przewozić w bagażu podręcznym, to w razie kradzieży walizki z taką rzeczą (pospolity problem na MDA w Krakowie) przewoźnik nie ma nic do tego. Część przewoźników może też żądać opłaty za przewóz wartościowych rzeczy.

PRZYPADKI PRAKTYCZNE

1. Jadę PolskimBusem z Białegostoku do Warszawy, tam chcę się przesiąść na Warszawa - Berlin. Mam godzinę zapasu, jednak PB jest już opóźniony 1,5 godziny zapasu. Co teraz?

PB w takich sytuacjach odpowiada, że bilet można anulować i kupić nowy. Owszem jednak tracimy na tym 5 zł opłaty za anulację i koszt zakupu nowego biletu (różnica w cenie). Należy zatem żądać od PB zwrotu zarówno 5 zł, jak i różnicy w cenie (a ta może być znaczna). Ważna uwaga - czas na przesiadkę musi być rozsądny, nie ma co myśleć o takiej akcji jeżeli miało się 15 minut na przesiadkę.

2. Jadę autobusem do Warszawy, docelowo na lotnisko. Mój autobus ma planowy przyjazd 3,5 godziny przed odlotem, dojazd na lotnisko komunikacją zajmuje 1 godzinę. Jednak autobus jest opóźniony prawie 2 godziny i muszę brać taksówkę. Co teraz?

Prosimy taksiarza o wystawienie faktury na przewoźnika, a potem zwracamy się o zwrot.

3. Miesiąc przed planowym odjazdem przewoźnik przysyła mi maila, że kurs zostaje anulowany. Oferują mi zmianę godziny lub zwrot. A ja w miejscu docelowym chciałem się przesiadać. Co teraz?

O ile zmiana godziny nam nie przeszkadza bo skomunikowanie będzie zachowane to możemy żądać dowiezienia na kurs na który się przesiadamy, czyli np. wykupienie biletu na innego przewoźnika, czy inny kurs. Jeśli firma się nie zgadza (bo np. w call center nigdy takiego przypadku nie mieli) kupujemy sobie bilet sami i potem wysyłamy aby otrzymać zwrot.

POMOC

W przypadku samolotu, nie mamy problemu. Albo 250 Euro albo ULC :mrgreen: Niestety Urzędu Przewozów Lądowych jeszcze się nie doczekaliśmy zatem za UOKiK (https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php):

Cytuj:
Natomiast w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, w oddziale Federacji Konsumentów, w Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia Dla Powiatu udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl oraz pod Infolinią Konsumencką, prowadzoną przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - tel. 800 889 866 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00, czynna od 22 lutego do 30 kwietnia 2016 r.).


Mam nadzieję, że trochę przybliżyłem jakie są prawa pasażera w autobusie w najbardziej popularnych przypadkach. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że dostałem zwrot za Taxi - 100 zł za 35 km. Sprawa załatwiona polubownie z przewoźnikiem, więc jak widać nie trzeba się ciągać po sądach.
Góra
 Relacje PM off
2 ludzi lubi ten post.
invasion uważa post za pomocny.
 
 
#2 PostWysłany: 02 Lip 2016 10:28 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 11 Lut 2014
Posty: 2534
Loty: 322
Kilometry: 622 643
złoty
Jeden błąd. Nie możesz brać faktury od taksiarza na przewoźnika, nawet jeśli znałbyś dokładne dane firmy wraz z NIPem. Nie jesteś upoważniony. Fakturę czy rachunek bierzesz na swoje dane. I na tej podstawie żądasz zwrotu.
_________________
Image
Góra
 Relacje PM off  
 
#3 PostWysłany: 03 Lip 2016 12:30 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 06 Lut 2014
Posty: 339
Loty: 113
Kilometry: 203 751
A to ciekawostka, napisałem tak bo kiedyś busiarz twierdził, że "Paaanie jak ja to w koszty wrzucę". Wyślę, zatem adminom do poprawki :)
Góra
 Relacje PM off  
 
#4 PostWysłany: 27 Paź 2016 14:15 

Wkleję tutaj odpowiedź jaką uzyskałem od UOKiK w swojej sprawie, mam nadzieję że się przyda.
Opis sytuacji: LUXEXPRESS spóźnił się 1.5 godziny, nie zdążyłem na samolot i musiałem kupić bilet na pociąg. Przewoźnik odmówił zwrotu za bilet na pociąg, tłumacząc się korkami i brakiem swojej winy, powołując się na KC (art. 471 i 472).
Informacja od UOKiK:
" Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że kwestię odszkodowań za przedwczesny odjazd, za odwołanie lub opóźnienie autobusu reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (DzU 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.). Podróżując na wszystkich trasach autobusowych, można się domagać odszkodowania, jednak nie za samo odwołanie autobusu, ale za szkody, jakie pasażer poniósł w związku z tym odwołaniem. Na etapie starania się o odszkodowanie trzeba wykazać szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy nią a odwołaniem kursu autobusu. Tak wynika z art. 62 ust. 1-2 prawa przewozowego.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. (sygn. K 37/07) przewoźnik nie może ograniczyć swojej odpowiedzialności za szkody tylko do przypadków, gdy umyślnie zawinił, albo doszło do jego rażącego niedbalstwa. Zawsze więc gdy pasażer poniósł szkodę, a przewoźnik ponosi odpowiedzialność (choćby zawinił jedynie nieumyślnie), można dochodzić odszkodowania. Gdy przewoźnik nie godzi się na dobrowolną wypłatę, to pasażer może wystąpić z powództwem do sądu cywilnego.

Działania, jakie może Pan podjąć w niniejszej sprawie, to wystosowanie do przedsiębiorcy wezwania do zapłaty, w którym sformułuje Pan odpowiednie żądanie. W tym celu należy wyznaczyć przedsiębiorcy konkretny termin na dokonanie zwrotu, jak również wskazać formę dokonania tego zwrotu (przekaz, przelew).

Ostateczne wezwanie do zapłaty dla ew. celów dowodowych powinno albo zostać złożone przedsiębiorcy osobiście (w takiej sytuacji należy na drugim egzemplarzu wezwania uzyskać potwierdzenie jego otrzymania) albo wysłane listem poleconym (w takiej sytuacji należy zachować dowód nadania listu).

Jeżeli przedsiębiorca nie spełni Pana żądania, to w Pana sprawie niezbędne będzie pisemne wystąpienie do przedsiębiorcy, stąd proponuję wtedy skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów albo organizacji konsumenckiej.
Rzecznicy konsumentów działają w powiatach i miastach na prawach powiatu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU 2015, poz. 184 z późn. zm.) to na rzecznikach spoczywa obowiązek zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego (np. poprzez odpowiedzi na listy, e-maile, telefony, rozmowy podczas indywidualnych wizyt) i udzielania informacji prawnej w zakresie ochrony prawa konsumentów. Ponadto rzecznicy mają kompetencję do występowania w interesie konsumentów z interwencjami do przedsiębiorców (głównie sprzedawców, usługodawców, dostawców mediów).

Bezpłatnych konsultacji i porad prawnych udzielają też organizacje konsumenckie takie jak Federacja Konsumentów. W instytucjach tych konsument może znaleźć pomoc, niemniej jednak nie oznacza to, że organizacja zajmie się każdą sprawą.

Dane teleadresowe wskazanych podmiotów można ustalić na stronach: http://mapa.fupp.org.pl/ lub www.uokik.gov.pl. "
Góra
 PM off
Burdzio lubi ten post.
Burdzio uważa post za pomocny.
 
 
 [ 4 posty(ów) ] 

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

  
phpBB® Forum Software © phpBB Group